Xəbərlər

Qolf Mədəniyyəti

Qolf mədəniyyəti qolf üzərində qurulub və 500 illik təcrübə və inkişafda toplanıb.Qolfun mənşəyindən, əfsanələrdən, qolf məşhurlarının əməllərinə qədər;qolf avadanlıqlarının təkamülündən qolf hadisələrinin inkişafına qədər;qolf peşəkarlarından tutmuş bütün səviyyələrdə məşhur olan cəmiyyət həvəskarlarına qədər;qolfun yazılmamış etiketindən tutmuş qolf sahəsinin hərtərəfli yazılı qaydalarına qədər bütün bunlar qolf mədəniyyətinin məzmununu təşkil edir.

Üç pərdəni açın

Birinci təbəqə: qolfun maddi mədəniyyəti.Qolf mədəniyyəti kökləri olmayan ağac və ya mənbəyi olmayan su deyil.Bu, qolf, qolf meydançaları, klublar və toplar da daxil olmaqla, birbaşa qolf həvəskarlarına xidmət edən maddi materiallar və daşıyıcılarla ifadə edilir.Qolf avadanlığı və qolf geyimi, ləvazimatları və s. Qolf mədəniyyəti bütün bu rəqəmlərə dərindən daxil olub və qolf həvəskarları qrupu tərəfindən tanınan və dəstəklənən dəyərdir.İnsanların qolf məhsullarından istifadə etməsi qolf mədəniyyətinin ən birbaşa xarici təzahürüdür.Maddi mədəniyyət qolf sənayesinin yaşaması və inkişafı üçün əsasdır.

İkinci təbəqə: golfun qayda mədəniyyəti.Qolfun yazılı və ya yazılmamış qaydaları qolfun ümumi dəyərləri, etika və davranış kodeksinin cəmini əks etdirir.Qolf qaydaları ağlabatan davranış kodeksi müəyyən edir və hər bir iştirakçıya təsir edən əsas davranış kodeksinə çevrilir, insanların davranışlarına incə təsir göstərir və məhdudlaşdırır.Qolf qaydaları kursun qaydasını unikal bir dillə tənzimləyir və bərabərlik və uyğunluqla bütün iştirakçılar üçün bərabər effektli ədalətli mühit yaradır.

Qolf müxtəlif regionlarda müxtəlif mədəniyyətlərə malik insanlar tərəfindən qəbul edilə bilər. Əsas qolf qaydalarına daxil olan ədalət, ədalət, açıqlıq və digər bərabərlik şüurudur.Qolf oynamağı öyrənən hər kəs üçün, qolfun qaydalarını başa düşmürsə, qolfun mahiyyətini dərk edə bilməz.

Üçüncü təbəqə: qolfun mənəvi mədəniyyəti.“Etiket, özünə intizam, dürüstlük, ədalət və dostluq” qolf ruhu qolf iştirakçıları üçün dəyər meyarı və davranış kodeksidir və qolf mədəniyyətinin ən vacib elementidir.Golf ruhu yeni qolf idman növlərini verdi.Konnotasiya və insanların iştirak etmək istəyini və öz təcrübələrini hisslərini stimullaşdırdı.İnsanlar həmişə qolfun duyğu və emosional təcrübəsində həvəslə iştirak edirlər.Qolfun nəcib idman növünə çevrilməsinin səbəbi odur ki, hər bir qolfçu yarışın gedişində və ya qolf klubunda siz öz sözlərinizə və əməllərinizə böyük əhəmiyyət verir, onu geyim etiketinə, rəqabət etiketinə uyğunlaşdırırsınız. golf sahəsinin klub etiketi.Bacarıqlarınız nə qədər yüksək olsa da, etiketə riayət etməsəniz, qolfla inteqrasiya etmək çətindir.Bir dairədə qolfun ləyaqətindən və zərifliyindən həzz ala bilməzsiniz.Qolf hakimləri olmayan idman növüdür.Oyunçular meydançada hər vuruşu vicdanla idarə etməlidirlər.Oyunçulardan düşüncə və davranışda öz intizamına riayət etmələri və rəqabət zamanı davranışlarını məhdudlaşdırmaları tələb olunur.

Qolf Mədəniyyəti


Göndərmə vaxtı: 28 dekabr 2022-ci il